tomruta Drentsche Patrijshond  
 

Drentsche Patrijshond

 
 

Drentsche Patrijshond är en stående fågelhund som i Sverige tillhör Specialklubben för kontinentala fågelhundar. Rasen utvecklades på 1500-talet ur Spanieln som kom från Spanien till Nederländerna via Frankrike. I Nederländerna kallades de för rapphönshundar.

I Holland finns ungefär 4000 registrerade Drentsche Patrijshond men i Sverige är rasen ung. Den första "drenten" registrerades 2001 hos Svenska Kennelklubben (SKK) och i dagsläget (2010) finns cirka 60 stycken registrerade hundar i Sverige.

Rasstandard för Drentsche Patrijshond.

 

 
  linje  
 

Arbetsområden

 
 

Som stående fågelhund är Drentsche Patrijshond idealisk för jakt i olika slags terräng. Den fungerar alltså lika bra på fält som i skog eller vatten, och arbetar hela tiden nära jägaren. När hunden närmar sig villebrådet fattar den stånd på lagom avstånd. De är goda apportörer, bra simmare och är även användbara som viltspårare.

Lystra i vatten
Lystra svalkar av sig i vattnet
 
 

Drentsche Patrijshond kan även tränas upp till att bli räddningshund. I Holland finns den nu treåriga Loki som för tillfället är den enda Drentsche Patrijshonden som tränas för att bli auktoriserad SAR-dog (search and rescue-hund). Viktigt för den typen av hundar är ett utpräglat intresse för människor och en glädje i att lära och ta sig an nya utmaningar.

Här finns lite fler bilder på Loki - in action!

Loki, SAR-dog in training
Loki tränar i arrangerad katastrofmiljö
 
  linje  
  Duvor i bur  
 

Träning

   
 

Förutom uppfödning av Drentcshe Patrijshond jobbar vi på Tallmora Kennel med bland annat följande:

  • Apportträning i vatten och på land
  • Eftersök av skadat vilt
  • Vardagslydnad
  • Stadgeträning med levande duvor

 

Tass
 

Tack vare vår egna duvuppfödning har vi möjligheten att stadgeträna våra hundar med hjälp av levande fåglar. En specialimporterad duvkastare med fjärrutlösare används för att återskapa en naturlig jaktmiljö under kontrollerade former. Metoden är riskfri för duvorna som återvänder till duvslaget efter övningen. Lite mer om det kan ni se i galleriet.

  linje